งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
พิธีประดับเข็มกาชาดและเข็มวิทยาลัยพยาบาลฯ‏


นายแผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย  เป็นประธานในพิธีประดับเข็มกาชาดและเข็มวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  ให้แก่นักศึกษาพยาบาลใหม่  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันที่  4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ  กมลาศน์  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

[กลับไป]