งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรย์ ร่วมกับ วิทยาลัพยาบาลสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทยขึ้น ณ บริเวณศาลเจ้ากวนอู ชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
[กลับไป]