งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ทัวร์ธรรมะ


วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจัด ทัวร์ธรรมะ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างร่วมกิจกรรม เริ่มกิจกรรมด้วยการไปทำบุญกันที่วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี
[กลับไป]