งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

01-08-55.4

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร เจริญวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาพยาบาลฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

01-08-5501-08-55.2

[กลับไป]