งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
พิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2555


วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดพิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมตึกศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี

[กลับไป]