งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 พรรษาองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย


09-08-55.2

วันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 พรรษาองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

09-08-55.4 08-08-55.1

[กลับไป]