งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ทัวร์ธรรมะ

15-09-55.1

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจัด ทัวร์ธรรมะ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างร่วมกิจกรรม เริ่มกิจกรรมด้วยการไปทำบุญกันที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วัดแค วัดพระนอน จังหวัดสุพรรณบุรี และไปทัศนศึกษาตลาดสามชุก

15-09-55.2 15-09-55.3

15-09-55.4 15-09-55.7

[กลับไป]