งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ดนตรีไทยถวายพระพร

17-07-56

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยชมรมดนตรีไทย ร่วมบันทึกเทปการบรรเลงดนตรีไทยถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

[กลับไป]