งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 40

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  โดยชมรมดนตรีไทย ร่วมแสดงดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 40 "อมฤตคีตา ตักสิลานคร ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" เฉลิมพระเกียรติ 150 ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  วันที่ 29-30 พฤศจิกายน และ 1 ธันาวาคม 2556 

[กลับไป]