งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
บันทึกเทปการบรรเลงดนตรีไทยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยชมรมดนตรีไทย ร่วมบันทึกเทปการบรรเลงดนตรีไทยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

[กลับไป]