งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประจำปีงบประมาณ 2555  หน้าที่ 1

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ซึ่งมีพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จากนั้น เวลา 08.30 น. คณาจารย์ ศิษย์เก่า แขกผู้มีเกียรติและนักศึกษาปัจจุบันร่วมพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ทั้งนี้ยังได้มีการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบ...
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554
        วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณลานน้ำพุ&nb...
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดขบวนสะท้อนสังคมตามแนวคิด
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดขบวนสะท้อนสังคมตามแนวคิด “สายธาราก่อชีวี สายนทีเกื้อวิถีไทย”ในงาน "คืนความสุข ตอบแทนสังคม" เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ม.ค. 2555 ณ สนามหน้าพระบรมรูปสองรัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ซึ่งมีพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จากนั้น เวลา 08.30 น. คณาจารย์ ศิษย์เก่า แขกผู้มีเกียรติและนักศึกษาปัจจุบันร่วมพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ทั้งนี้ยังได้มีการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลด้วย
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกศรินทร์ ศรีสง่า  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ภาพการประกวดนางนพมาศประจำปี 2555

[กลับไป]