งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประจำปีงบประมาณ 2554  หน้าที่ 1

โครงการสรรหาบุคลากรดีเด่น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554
โครงการ The Red Cross Singing Contest : มนต์รักลูกทุ่ง เมื่อวันที่ 5 กันายน 2554
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 7 เมษายน 2554
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  7 เมษายน 2554 ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
โครงการ รับน้องใหม่หัวใจสวีแด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554
        วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณลานน้ำพุ ...

[กลับไป]