งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประจำปีงบประมาณ 2562  หน้าที่ 1

• พิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2561
• วันกตัญญู 2562
• โครงการปฏิบัติธรรมนำพาสุขขึ้น
• กิจกรรม “งานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์และการเผยแพร่
• ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน
• กิจกรรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “ศึกษาเรียนรู้ตามรอยเท้าของพ่อ”
• พิธีวางพานพุ่มถวาย ราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• พิธีประดับเข็มนักศึกษาพยาบาล
• ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
• ทำบุญถวายเทียนพรรษา
• พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

[กลับไป]