งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประจำปีงบประมาณ 2556  หน้าที่ 1

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรย์ ร่วมกับ วิทยาลัพยาบาลสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทยขึ้น ณ บริเวณศาลเจ้ากวนอู ชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
พิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2555
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดพิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมตึกศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี
งานวันกตัญญ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันกตัญญู โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สวมผ้าไทยเข้ารดน้ำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย วันที่ 10 เมษายน 2556
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2556
พิธีประดับเข็มกาชาดและเข็มวิทยาลัยพยาบาลฯ
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีประดับเข็มกาชาดและเข็มวิทยาลัยพยาบาลฯ แก่นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมตึกศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศรินทร์ ศรีสง่า รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ทัวร์ธรรมะ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจัด ทัวร์ธรรมะ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างร่วมกิจกรรม เริ่มกิจกรรมด้วยการไปทำบุญกันที่วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี
ถวายเทียนพรรษา
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร เจริญวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาพยาบาลฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจัดพิธีถวายสักการะพระราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารพระบรมคุณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 

[1][2]
[กลับไป]