งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประจำปีงบประมาณ 2555  หน้าที่ 1

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร เจริญวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาพยาบาลฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 พรรษาองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย
วันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 พรรษาองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย
ลงนามถวายพระพร
วันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 พรรษาองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย
ทัวร์ธรรมะ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจัด ทัวร์ธรรมะ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างร่วมกิจกรรม เริ่มกิจกรรมด้วยการไปทำบุญกันที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วัดแค วัดพระนอน จังหวัดสุพรรณบุรี และไปทัศนศึกษาตลาดสามชุก
ดนตรีไทยถวายพระพร
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยชมรมดนตรีไทย ร่วมบันทึกเทปการบรรเลงดนตรีไทยถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
ภูมิปัญญาไทย (การคลอด)

[กลับไป]