งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
พิธีประดับเข็มกาชาดและเข็มวิทยาลัยพยาบาลฯ


นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีประดับเข็มกาชาดและเข็มวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ให้แก่นักศึกษาพยาบาลใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดเจตคติที่ดี มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลฯแห่งนี้ เป็นการยอมรับ ในพันธกิจ ของสภากาชาดไทย และการเป็นพยาบาลวิชาชีพ เข็มกาชาดและเข็มวิทยาลัยพยาบาลฯที่ทุกท่านได้รับ ประดับบนเครื่องแบบนักศึกษาพยาบาลนี้ เป็นเครื่องบ่งบอก ความเป็นนักศึกษาพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
[กลับไป]