งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
วันกตัญญู ประจำปี 2559


วันนี้ (11 เมษายน 2559) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันกตัญญู โดยได้รับเกียรติจากท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน