งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศรินทร์ ศรีสง่า รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

[กลับไป]