งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
พิธีประดับเข็มกาชาดและเข็มวิทยาลัยพยาบาลฯ


นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีประดับเข็มกาชาดและเข็มวิทยาลัยพยาบาลฯ แก่นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมตึกศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

[กลับไป]