งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ติดต่อ


ผู้ใช้บริการสามารถเรียกเข้าตู้ชุมสาย โดยผ่านเครื่องตอบรับอัตโนมัติกลาง หรือโอเปอเรเตอร์ได้ด้วยหมายเลข

02-256-4092-7 

โดยระบบตอบรับอัตโนมัติสามารถให้เรียกสายเข้าได้พร้อมกันจำนวน 6 สาย


>> เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน <<

1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  โทร: 02-256-4092-7  แฟกซ์: 02-256-4090

[กลับไป]