งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

25-10-55

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจัดพิธีถวายสักการะพระราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารพระบรมคุณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี

25-10-55.2 25-10-55.1


[กลับไป]