งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช


วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษา นำคณะนักศึกษาพยาบาล ร่วมวางพวงมาลาสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานพระบรมทรงม้า
และในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้นำพวงมาลาเพื่อสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมรูป 2 รัชการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยอีกด้วย
[กลับไป]