งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ดนตรีไทยถวายพระพร


วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยชมรมดนตรีไทย ร่วมบันทึกเทปการบรรเลงดนตรีไทยถวายพระพร ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา มหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (15 กค 59)
[กลับไป]