งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
วางพวงมาลาวันมหาธีราชเจ้า


วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าสวนลุมพินี และพระบรมราชานุสาวรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
[กลับไป]