งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
พิธีไหว้ครู


วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษาฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ โดยในช่วงเช้ามีตักบาตรอาหารแห้งและเลี้ยงภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์


[กลับไป]