งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ลงนามถวายพระพร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี


ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ณ บริเวณโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
[กลับไป]