งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ลงนามถวายพระพร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


วันที่ 11 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศรินทร์ ศรีสง่า รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร
[กลับไป]