งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
งานปัจฉิมนิเทศ และมอบเกียรติบัตร


22 มิถุนายน 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 185 คน
[กลับไป]